Dobíjení a platby

Za službu FAYNmobil můžete platit více způsoby. Vyberte si ten, který vám nejvíce vyhovuje.

Dobíjení kreditu online

Pomocí platební brány můžete dobíjet kartou. Je to nejrychlejší a nejspolehlivější způsob, který doporučujeme všem. Lze využít i možnosti automatického dobíjení při poklesu pod vámi stanovenou úroveň. Dobíjejte prosím ze své samoobsluhy.

Dobití kreditu bankovním převodem

Veškeré dobíjení provádějte

 • na náš bankovní účet č. 77334412 / 5500
 • a jako variabilní symbol vždy uvádějte Identifikátor klienta
  Identifikátor naleznete také ve své Individuální samoobsluze vpravo vedle jména za symbolem #.

Celá zaslaná částka bude připsána do kreditu. Dobití proběhne do 60 minut od připsání platby na náš bankovní účet.

Pozor! V případě, že uvedete nesprávný variabilní symbol, nebude kredit připsán k vašemu telefonnímu účtu. Doporučujeme vždy zkontrolovat, zda byla platba do kreditu úspěšně připsána. V případě nesrovnalostí kontaktujte Zákaznické centrum.

Jak lze za služby platit

 • Kredit: Dobíjíte si kredit v libovolné výši. Z kreditu se vám odečítají uskutečněné hovory a případné měsíční poplatky.
 • Faktura: Platíte za služby zpětně na fakturu. Jednou měsíčně vám vyúčtujeme uskutečněné hovory a případný měsíční poplatek.

Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Varianta: Kredit

Lze jí využít ke kterémukoli z nabízených tarifů.

Z kreditu se odečítají uskutečněné placené hovory a v případně tarifů s volnými minutami i měsíční poplatky. Kredit je nutné navýšit ve výši aspoň 100 korun, minimálně jednou za 6 měsíců.

U tarifů s měsíčním poplatkem se vždy 1. den v měsíci odečte z vašeho kreditu měsíční poplatek a budou vám přiděleny volné jednotky. Z tohoto důvodu, by měl být k 1. dni v měsíci, zůstatek kreditu na vašem telefonním účtu minimálně ve výši měsíčního poplatku (nebo měsíčních poplatků – záleží na tom, kolik telefonních linek máte), tak aby byl i po stržení poplatku zůstatek kreditu kladný. Dostane-li se stržením měsíčního poplatku váš kredit do záporného stavu, bude poskytování služeb omezeno.

 • Sazby za hovorné vám budou strženy s mírným zpožděním několika minut.
 • Při poklesu kreditu do nulového nebo záporného zůstatku dojde k omezení služeb – je třeba dobít kredit.
 • Při dobití kreditu obdržíte pouze potvrzení o dobití, daňový doklad obdržíte vždy až po skončení aktuálního měsíce.

Varianta: Faktura

Lze jí využít ke kterémukoli z nabízených tarifů.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Minimální měsíční fakturovaná částka je vždy 100 Kč bez DPH. Tento typ placení je tedy vhodný pro všechny zákazníky, jejichž měsíční útrata (hovorné i včetně případného měsíčního poplatku) je rovna nebo vyšší než 100 Kč bez DPH.

U tarifů s měsíčním poplatkem se vždy 1. den v každém měsíci přidělí volné jednotky.

U této varianty si můžete zvolit, zda chcete fakturované částky uhradit převodem z účtu, inkasem z účtu nebo inkasem z platební karty. V případě Inkasa je nutný váš souhlas, který můžete dát i dodatečně pomocí formuláře nebo jej uvedete přímo ve smlouvě.

 • Vyúčtování služeb za celý uplynulý měsíc provedeme vždy do 15. dne následujícího měsíce.
 • Fakturu a výzvu k úhradě od nás obdržíte e-mailem (na váš kontaktní e-mail) a bude vložena do vaší Individuální zóny nejpozději do 15. pracovního dne každého měsíce.
 • Při prodlení s úhradou služeb vás upomeneme a po vypršení náhradní lhůty stanovené v upomínce dojde k zablokování služeb. Následně může dojít také k předání pohledávky k vymáhání třetí straně. Doporučujeme fakturu uhradit vždy nejpozději do data splatnosti uvedeného na faktuře.

Jak hradit faktury?

Veškeré úhrady provádějte na náš bankovní účet č. 77334412 / 5500 . Jako variabilní symbol vždy uvádějte variabilní symbol uvedený na faktuře.

Pozor! V případě, že uvedete nesprávný variabilní symbol, nebude platba účetním systémem rozpoznána a Vaše faktura bude evidována jako neuhrazená. To by mohlo vést k zablokování služeb a případnému vymáhání pohledávky. Vždy si prosím zkontrolujte správnost údajů při zadávání platby. V případě neuhrazené faktury vždy obdržíte upomínku (na kontaktní e-mail). Ve Vašem zájmu na ni bezodkladně reagujte, abychom společně možné nesrovnalosti vyřešili.

Jak přejít z dobíjení kreditu na fakturu?

Pokud při aktivaci telefonního účtu zvolíte variantu Faktura, obdržíte na svůj kontaktní e-mail smlouvu, kterou je nutné podepsat a odeslat zpět na Zákaznické centrum. V případě, že jste při aktivaci telefonního účtu zvolili variantu Kredit a nyní máte zájem o variantu Faktura, zašlete svoji žádost o tuto změnu (e-mailem) na Zákaznické centrum, které Vám smlouvu připraví a odešle k podpisu.